Arkivplan.no

Arkivplan for Hammerfest Kommune 1992 - 2019

Her finner du Hammerfest kommunes arkivplan.

Kommunens arkiv kan ses på som lokalsamfunnets hukommelse, og det er lett å se at arkivet har stor verdi for næringslivet, enkeltindivider og administrasjonen i kommunen. Sentralarkivet i Hammerfest er etablert for å sikre at slike felles verdier blir ivaretatt og at kravene til arkivsystemer i offentlig sektor blir tilfredsstilt.

Forskrift om offentlege arkiver av 11.desember 1998 § 2-2 pålegger alle offentlige organ å ha en arkivplan. Denne arkivplanens formål er å legge premissene for alt arkivarbeid i kommunen, slik at kvaliteten på Hammerfest kommunes arkiv blir så høy som mulig.

Arkivplanen er en samleplan som beskriver hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Den viser blant annet hva slags instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Den gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Hammerfest kommune.

Arkivplanen forteller hvor saksbehandlere, innbyggere og arkivpersonale finner de nødvendige rutiner og retningslinjer i sitt arbeide. Arkivet følger eget internt OneNote oppslag, som beskriver i detalj hva som skal gjøres for de enkelte henvendelser.