Arkivplan.no

Hammerfest kommune 2020

Hammerfest kommunes elektroniske arkivplan skal være et verktøy for å dokumentere kommunens arbeid med arkiv og dokumentforvaltning i tråd med arkivforskriften §4. Arkivplanen ajourføres av Dokumentsenteret i kommunen.

Tidligere arkivplan for Hammerfest kommune finnes her: https://hammerfest.arkivplan.no/content/view/full/79939

Tidligere arkivplan for Kvalsund kommune finnes her: https://kvalsund.arkivplan.no/