3. Rutiner

Det er opprettet eget dokument som beskriver alle rutiner som skal følges for håndtering av arkivmateriale i Hammerfest kommune utover de opplysninger som finnes her på arkivplan.no.

Dette er opprettet i One-Note og er kun tilgjengelig for arkivets ansatte ved daglig bruk, oppdateres kontinuerlig. Det vil alltid finnes en arkivert versjon i kommunens sak- og arkivløsning, men denne blir kun oppdatert årlig.

Det er og utarbeidet et årshjul / prosjektoversikt for sentralarkivet, denne beskriver hvilke oppgaver som skal gjøres gjennom året, samt hvilke interne prosjekt som skal utføres. Prosjektene som ikke er avsluttet blir tatt med på neste års Årshjul/prosjekt. Dette ligger som eget regneark på arkivets fellesområde og arkiveres årlig i kommunens sak og arkiv løsning.

Laster...