Utskriftsvennlig versjon

1.4 Ansvar og instrukser

Formelt ansvar

Kommunestyret har det formelle ansvaret for arkivtjenesten i Hammerfest kommune, og fastsetter rammene for denne tjenesten.

Overordnet ansvar

Rådmannen har det overordnede ansvaret for sentralarkivet i Hammerfest kommune (jf. Kommuneloven § 23). Rådmannen skal sørge for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og regler for dokument- og arkivarbeid og regler for offentlig saksbehandling. Arkivene skal etter arkivlovens § 6 være innredet og ordnet slik at dokumentasjonen er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Rådmannen har ansvaret for at intensjonene i arkivplanen kan etterleves.

Administrativt og faglig ansvar sentralarkivet

Virksomhetsleder for servicesenter har det administrative ansvaret for sentralarkivet.

Arkivansvarlig har det overordnete faglige ansvaret for sentralarkivet og driften av denne. Arkivtjenesten skal være i overensstemmelse med arkivforskriften § 2-1.

Laster...