Utskriftsvennlig versjon

1.3 Arkivorganisering

Fra 20. juni 2014 bruker Hammerfest kommune ePhorte 5 som fullelektronisk sak-/arkivsystem. Systemet har endelig godkjenning i forhold til Noark 5-standarden fra Riksarkivaren datert 4.sept 2014.

All journalføring og administrativ saksbehandling skal skje i ePhorte 5, med unntak av personsensitive saker som etter Datatilsynets retningslinjer skal føres i lukket fagsystem . Sak-/arkivsystemet har en felles database for journalføring og et felles fullelektronisk arkiv for inn- og utgående dokumenter.

Kommunen har papirbasert arkiv fram til 2007 da kommunen gikk over til elektronisk arkiv. Dette arkivet dokumentere den politiske og administrative saksbehandlingen i kommunen.

Sak/arkivsystemet har en journalenhet Sentral Journalførende enhet  SENT

Laster...