Utskriftsvennlig versjon

3.1 Ansvar / Generelle retningslinjer

Begrepsavklaring

Rutinedelen er inndelt i fire underkategorier. Disse er:

Daglige rutiner: Beskriver den daglige postgangen i organisasjonen, fra post kommer inn, til den blir behandlet og deretter ekspedert.

Periodiske rutiner: Beskriver rutiner som ikke blir utført daglig, men periodevis. Det vil f.eks vere rutiner som periodisering, arkivavgrensing, restanseoppfølging o.l.

Spesialrutiner: Beskriver tiltak for særskilte hendelser, f.eks ved brann, oversvømmelse, soppangrep o.l. samt rutiner som gjelder spesielle arkivdeler.

Kvalitetssikring: Har som hovedfunksjon å automatisere og dokumentere ulike kvalitetssikringsoppgaver i organisasjonen.

Forskjellen på regler - etter emne og rutiner/prosedyrer: Regler sier noe om hva du skal/ikke skal gjøre og rutiner/prosedyrer forteller hvordan du utfører oppgavene.

                        

Det er arkivleders ansvar å holde rutinebeskrivelsene oppdatert. Den enkelte leder og saksbehandler har et ansvar for å melde fra til arkivleder hvis det skjer endringer i rutinebeskrivelsene for ytre enhet.

Nærmere beskrivelse av ansvar se: arkivansvar og fullmakter.

Laster...